Wikia

Law and Order

Kathleen Tipton

7,008pages on
this wiki
Talk0
Kathleen Tipton
Jordana Weitz
...as Jordana Weitz
Character
Jordana Weitz
IMDb profile

Kathleen Tipton is an actress who played Jordana Weitz in the Law & Order: Special Victims Unit episode "Savant".

Around Wikia's network

Random Wiki